Visdomstand

Kontakta oss på Dentema ifall du har problem med en visdomstand så hjälp vi dig. 

Fyndig rubrik

Visdomständer är de tänder som sitter längst bak i käken. De kommer vanligtvis fram när man är 18-25 år.

Det händer ofta att det blir trångt och att visdomstanden kan skada andra tänder och munnen när de kommer fram. Det kan också vara svårt att hålla visdomständerna rena då de ligger långt bak i munnen och är täckta av slemhinnor vilket i sin tur kan leda till att det blir hål i tanden så småningom pga bakterieansamling.

 

Symtom

Exempel på besvär som visdomständer kan orsaka är;

  • ont
  • svårt att gapa
  • feber
  • svullnad i kind eller tandköttet

 

Behandling

I de flesta fall så räcker det med att spola ur tandköttsfickan som omsluter visdomstanden med koksalt, fritt från mat och bakterier som packats in i fickan. Man kan också behöva stå på antibakteriellt munsköljmedel under en period för besvärsfrihet. I de fall tandutdragning anses som nödvändig kan visdomstanden antingen extraheras (Dras ut) med tång eller opereras ut. I de flesta fall sker behandling hos oss även om det kan innebära lite större kirurgiskt ingrepp. Dock kan vissa mer komplicerade fall behöva remitteras till en käkkirurg på sjukhuset. Vi på Dentema undersöker dig alltid noga och avgör vilken metod som lämpar sig bäst.

 

Ingreppet

Behandlingen börjar alltid med noga lokal bedövning.  Är oron stor finns det möjlighet till sedering (lugnande). Beslut om detta tas alltid tillsammans med dig innan det aktuella besöket. Ingreppet fortsätter sedan med att lossa på de ”trådar” som binder tanden och käkbenet. Tanden vickas sedan upp försiktigt och plockas upp med en tandutdragningstång. I de fall tanden är flerrotig kan separation av rötterna vara nödvändig, vilket sker med borren och rötterna plockas upp en i taget. Om tanden ligger under tandköttet eller lutar mycket fram- eller bakåt görs ofta ett snitt i tandköttet (operativt ingrepp)  och ben som omsluter tanden avverkas för att blottlägga tanden som sedan extraheras likt tidigare beskrivning.

När bedövningen släpper kan man få ont och det kan blöda lite ett tag efteråt. Har man blivit sydd i tandköttet bokas ofta ett återbesök för att ta bort stygnen och kontrollera läkning. Efter att man tagit bort en visdomstand kan man känna sig lätt febrig och trött, vilket är en normal kropssreaktion och ingenting att oroa sig för. Det är också vanligt att antibakteriellt munsköljmedel sätts in för att främja god läkningsprocess.

Exempel på hur visdomständer kan se ut. Anatomin och tanderuptionen (när tanden växer ut) kan variera mycket mellan olika individer. Denna individs visdomständer i underkäken (både vänstra och högra) har mer eller mindre stannat upp i sin eruption (utväxt) pga att dessa erupterar/växer ut mera bakåt i käken och hindras då av omslutande käkben jämfört med tänderna framför som står rakt upp som det borde göra.

Har du ont i en visdomstand?

Om man har ont och är svullen långt bak i munnen eller i käken kan du vända dig till oss för en undersökning.

Om kinden svullnar, du får svårt att gapa eller får feber eller om svullnaden sprider sig neråt till halsen ska du alltid söka vård.