Daisy Weisner

Leg. tandhygienist

Mer info om Daisy Weisner

Mitt namn är Daisy Weisner och är jag leg. Tandhygienist. Jag är uppväxt i Skåne där jag tog examen från Högskolan i Kristianstad. Jag har även vidare utbildat mig inom oral och hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandling från Göteborgs universitet, vilket innebär en ämnesfördjupning i hur jag som tandhygienist kan hjälpa dig som patient att skaffa dig god kost- och munhälsovanor. Jag kommer närmast ifrån Folktandvården i Ockelbo där jag tillbringade 7,5 år. Jag började här på Dentema oktober 2020.

Jag ser fram emot att få träffa dig.